Τιμητική επίσκεψη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Cosmos Sport

Η Cosmos Sport είναι μια επιχείρηση που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί ραγδαία, φτάνοντας πλέον να είναι η Νο 1 ελληνική αλυσίδα καταστημάτων!

Αυτό το πέτυχε κάνοντας τον καλύτερο συνδυασμό… Το πάθος για τα σπορ με την ικανοποίηση του πελάτη και φυσικά έχοντας έντονο το αίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στα πλαίσια της 2ης Διαπεριφερειακής Συνάντησης για την παρουσίαση Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του Ευρωπαϊκού Έργου ROAD – CSR, εκπρόσωποι χωρών που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο – Κύπρος, Ισπανία, Νορβηγία, Σλοβενία, Τσεχία, Ιταλία -, επέλεξαν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Cosmos Sport, ώστε να ενημερωθούν για τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικης Ευθύνης ως εταιρείας.
Αφού καλωσορίσαμε τους επισκέπτες, τους ξεναγήσαμε στην εταιρεία, κι έπειτα πραγματοποιήθηκε μια παρουσίαση από τον HR Manager Γιάννη Ζερβάκη όπου αναφέρθηκαν οι σημαντικότερες κοινωνικές δράσεις.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις παρακάτω εταιρικές κοινωνικές δράσεις της ομάδας Cosmos Sport :

  • Έργο ανακύκλωσης χαρτιού (36 τόνοι/έτος), συσκευών (1200 κιλά/έτος) και μπαταριών (120 κιλά/έτος) που «τρέχει» τα 2 τελευταία χρόνια στην εταιρεία.
  • Συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης εκπαιδευτικών φορέων – αξίζει να αναφερθεί ότι τις περισσότερες φορές, μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης γίνεται πρόσληψη των εκπαιδευόμενων.
  • Διοργάνωση αθλητικών γεγονότων με έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
  • Διαρκης στήριξη σε αθλητές και αθλητικούς φορείς.
  • Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης και ιματισμού σε πρόσφυγες.
  • Κριτήρια επιλογής εργαζομένων χωρίς στερεότυπα (φύλο, θρησκεία, εθνικότητα).
  • Παροχή ίσων ευκαιριών για εξέλιξη (το 54% των στελεχών της εταιρίας είναι γυναίκες).
  • Σύγχρονες εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν υγιεινή και ασφάλεια.

Φυσικά η εταιρεία δεν θα σταματήσει εδώ, ούτε θα θέσει όρια στα όνειρά της! Συνεχίζει να καινοτομεί, να μοιράζεται το πάθος και την κουλτούρα της, με γνώμονα πάντα δύο πράγματα… Την κάλυψη των αναγκών του πελάτη και έχοντας αναπτύξει έντονα την εταιρική κοινωνική ευθύνη!

  
  
  
Επιστροφή